Alt om Cøliaki og glutenallergi.

Cøliaki.com

Velkommen til Cøliaki.com

 

Hva er Cøliaki?

 

Cøliaki (idiopatisk steatore) er en kronisk betennelsessykdom som er en konsekvens av glutenallergi. Gluten er en proteinforbindelse som finnes i de fleste kornsorter og behandlingen er heldigvis relativt enkel, nemlig å fjerne gluten fra kostholdet. Dette krever imidlertid en del innsats fra den cøliaki syke selv i form av kostholdsendringer og bevissthet i forhold til hva som inneholder gluten. De må ikke bare være bevisst i forhold til hva de kjøper i dagligvarebutikken men de må hele tiden vurdere og stille spørsmål i forhold til det de får servert andre steder som i private selskap, restaurantbesøk m.m.

 

Er cøliaki en ny sykdom?

 

Cøliaki kan på mange måter kalles den nye folkesykdom men er ingen ny sykdom, den blir bare oppdaget oftere enn tidligere. Det er som nevnt påvist en stor økning i antall tilfeller av cøliaki de siste årene. Dette skyldes nok mest økt bevissthet på sykdommen i befolkningen og hos legestanden fremfor at sykdommen er på stor fremmarsj. Denne bevisstgjøringen er svært positiv da det kan være svært skadelig å farlig å gå med udiagnostisert cøliaki over lang tid da disse sannsynligvis ikke vil gjøre nødvendige endringer i kostholdet. Man kan gå med sykdommen i lang tid før typiske symptomer melder seg. Dette hindrer ikke at typiske skadevirkninger ikke inntreffer og av denne grunn er det svært viktig å oppdage sykdommen så raskt som mulig for å unngå skadelig påvirkning på kroppen i størst mulig grad.

 

Hvordan finne ut om jeg har cøliaki?


Dersom du mistenker at du har Cøliaki bør du oppsøke lege for å få sjekket ut dette. Som allerede nevnt er det svært skadelig å gå med Cøliaki over tid uten at det tas hensyn til dette i kostholdet. Tradisjonelt har biopsi av tynntarmen vært brukt for å diagnostisere sykdommen men man går mer og mer over til å bruke blodprøve, i hvert fall i første omgang.

Vi håper at vi med dette nettstedet klarer å skape økt fokus på Cøliaki og glutenallergi. Vi vil også ha fokus på glutenfri mat og produkter og produsenter av glutenfrie produkter. Nettstedet er hovedsaklig ment som en enkelt innføring i sykdommen cøliaki og vi går ikke inn i dypere temaer eller problemstillinger i selve diagnosen cøliaki.

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.